Insändare i Fagersta Posten 100917

Svar till Christer Filipsson angående vår/Åsas påstådda oförmåga till samarbete.

Som Filipsson skriver i sin insändare har vi debatterat friskt på Dialogsidorna den senaste fyraårsperioden och det fortsätter som man säger ”ända in i kaklet”. Som vanligt är anslaget i insändaren Socialdemokraternas påstådda misslyckande och oförmåga till samarbete. Kritiken gällde tidigare Kenneth Östberg (Filipsson har till och med talat om demokratisk diktatur under min ledning), nu är det Åsa Eriksson som påstås inte kommer att gå att samarbeta med.

Det finns säkert saker som vi kunde ha gjort bättre under de här fyra åren. Problemet blir när Filipsson, i sin iver att framstå som ansvarstagande, inte riktigt speglar den verklighet som vi känner igen.

Om man går igen den forskning som finns på området Befolkningsutveckling är det, lite förenklat, två orsaker till varför människor väljer att flytta: Flytt till arbete/studier eller flytt av kärleksrelaterade skäl. Den parameter vi har störst möjlighet att påverka är att få människor att välja att bo i Norberg när man får jobb i regionen. För att lyckats med detta behövs både satsningar för dem som redan bor i Norberg (en Idrotts- och evenemangshall kan vara ett sådant exempel) men också satsningar på infrastruktur och kommunikationer som gör det lätt att röra sig i vår region. Det långsiktiga målet måste vara att inte bara Fagersta och Avesta utan också Västerås och Falun- Borlängeregionen blir en del av vår arbetsmarknad. Vi har gjort en hel del på det här området men vi håller med Filipsson om att det krävs ytterligare insatser.

När det gäller kommunens soliditet och likviditet har den ökat markant under den senaste mandatperioden, trots att vi samtidigt genomgått en svår ekonomisk kris. När vi tog över styret i kommunen år 2006 var soliditeten 14,7 %, nu i juli var soliditeten drygt 21 %. Likviditeten har under samma period ökat från 7,8 Mkr till drygt 30 Mkr. Filipsson har rätt i att kommunens ekonomi tidigare varit dåligt skött men det kritiken bör riktas åt annat håll än mot oss Socialdemokrater.

För underhåll av kommunens fastigheter har vi sedan 2006 mer än fördubblat budgeten för planerat underhåll, vilket i sin tur medför att vi nu minskar kostnaden för akut underhåll. Visst hade vi önskat att vi kunnat satsa ännu mer på fastighetsunderhåll men det är som alltid en fråga om prioriteringar mellan flera viktiga områden.

Vi anser att ordning och reda i finanserna är viktigt men inget självändamål. En stabil ekonomi är ett medel som möjliggör nödvändiga satsningar på Norberg för framtiden.

Kenneth Östberg (S) Kommunstyrelseordförande Norberg

Åsa Eriksson (S) kandidat som Kommunstyrelseordförande

Sidan uppdaterades senast: 2010-09-16 20:06