Svar till Gigi Lönn Stråle

Svar till Giggi Lönn Stråle FP 7/9-2011

Vi ser med glädje på din insändare som innehåller många bra förslag.  Vad vi kan se så har du inget att erinra om själva placeringen utav lekparken utan det är utformningen som du vill att det ska finnas delaktighet i.

Lekparken kommer inte att färdigställas som en investering där allt kommer att vara på plats på en gång. Det gör att vi kan ta med oss ditt förslag om barnens delaktighet till NVK inför vårt fortsatta arbete med planering och inköp av redskap. Du frågar också om Norbergs kommun har någon barnchecklista. Norbergs kommun- fullmäktige har beslutat att tillsätta en fullmäktigeberedning för att ta fram ett barn- och ungdomspolitiskt program. Det arbetet startar nu under hösten. Beredningen skall inte bara ta fram mål utan även strategier för hur barn och ungdomar tas tillvara i politiken.

Frida Jansson (S) ordförande i fullmäktigeberedningen för barn- och ungdomspolitiskt program.

Gunilla Persson (S) vice ordförande i Norra Västmanlands Teknikförbund (NVK)

Sidan uppdaterades senast: 2011-10-15 18:59