Svar till Hyresgäst, Norberg, 2011-11-28

Som jag har skrivit tidigare är vi politiker i Norberg väl medvetna om de underhållsbehov som finns i en del av våra hyresfastigheter och vi försöker på olika sätt komma ikapp med det som borde ha gjorts tidigare. Kommunens kassa är som bekant inte allt för stor och därför tar det tid innan vi är i fas.

När det gäller kommunens verksamhetsfastigheter, t ex Björkängens äldreboende som Hyresgäst, Norberg skriver om, har kommunen de senaste åren ökat anslagen för underhåll och avsatt investeringsmedel för att förbättra klimatskärmen och på så sätt minska energiförbrukningen. Det hoppas jag att alla tycker är bra, även om det kan uppstå en del olägenheter just när arbetet utförs. På sikt ökar det trivseln samtidigt som det sänker kommunens energikostnader och vi bidrar till en mer hållbar miljö.

Hyresgäst, Norberg undrar vem som vågar satsa på att köpa en lägenhet i Skallberget. Det kan förstås bara den enskilde hyresgästen avgöra. Anledningen till att Norbergs kommun nu frågar om det finns intresse av privat ägande på Skallberget är att de ROT-renoveringar som behöver göras kan enligt ett generellt exempel bli 13 % billigare om lägenheterna är bostadsrätter istället för hyresrätter. Om en privatperson med möjlighet att göra ROT-avdrag på 25 000 kr/år köper sin lägenhet och gör samma renovering blir årskostnaden för investeringen 36 % lägre än om kommunen bekostar densamma. I alla tre exemplen är det till syvende och sist den boende som får betala notan.  Anledningen till de stora skillnaderna i faktisk kostnad är att allmännyttan, dvs kommunen i egenskap av hyresvärd, inte får göra ROT-avdrag men det får bostadsrättshavare göra för arbetskostnaden vid husarbete i sin bostadsrätt. Privatpersoner som äger fastighet får göra ROT-avdrag för arbetskostnaden  i sitt bostadshus under förutsättning att de betalar skatt.

Från kommunstyrelsens sida tycker vi det är viktigt att försöka ha en dialog med medborgare och lyssna in vilka önskemål  och behov som finns. Förfrågan om alternativa upplåtelseformer på Skallberget är en del i det. Finns det inget intresse så faller förslaget och kommunen får försöka hitta andra sätt att komma till rätta med de renoveringsbehov som finns.

Åsa Eriksson (S)

Kommunstyrelsens ordf, Norbergs kommun

Sidan uppdaterades senast: 2011-12-21 19:05