Svar till Imponerad förälder 120903

En kommun kan inte styra över sina intäkter men påverka sina kostnader.

Vi förtroendevalda politiker har i uppdrag att se till att alla invånare har tillgång till kommunal service för de pengar kommunen förfogar över. Tyvärr ingår det att ibland ta tråkiga och obekväma beslut för att nå dit.

Förra året bad Norbergs kommun experter från Sveriges Kommuner och Landsting att utreda varför Norberg har högre kostnader för förskola och grundskola än vad vi får statsbidrag till. Deras svar handlade i stort sett om två saker: vår kommun har för höga lokalkostnader och för många små enheter.  

Barn- och utbildningsförvaltningen räknade med samordningsvinster på drygt 1 Mkr genom att flytta verksamheten i Nickebo förskola till en förskola i Norberg.

Att det är mer kostnadseffektivt att driva förskola med 3-4 avdelningar än förskola med 1-2 avdelningar är ett välkänt faktum. Oavsett vad man tycker om det så är stordriftsfördelar något som vår kommun måste eftersträva för att få pengarna att räcka, om inte staten ändrar tilldelningen av statsbidrag och gynnar småskalighet istället. Några sådana signaler har jag dock inte fått från sittande regering. Den planerade kostnadssänkningen genom att minska med en liten förskoleenhet har gått om intet och det medför att vi istället måste hitta motsvarande besparing någon annanstans för att få ekonomin att gå ihop.

Att föräldrar i Karbenning på kort tid har lyckats starta en kooperativ förskola är imponerande. Det arbete och engagemang som har lagts ner är beundransvärt. Deras ansökan att driva förskola uppfyllde alla de krav som Skolverket ställer och därför har Norbergs kommun godkänt ansökan. Det visar att det mesta är möjligt om man är tillräckligt många som vill något tillsammans och det finns det många goda exempel på i Norberg.

Åsa Eriksson, Kommunalråd i Norberg

Sidan uppdaterades senast: 2012-09-05 20:42