Svar till Jessica Polfjärd

Svar till Jessica Polfjärd 2014-04-30

Jag noterar att Jessica Polfjärd, (m) ordförande i Riksdagens arbetsmarknadsutskott, ägnar sig åt att debattera lokalpolitik i Norberg istället för att lägga förslag till Sveriges Riksdag om hur vi får bukt med ungdomsarbetslösheten. De arbetslösa ungdomarna förtjänar ett bättre engagemang från Polfjärd och hennes partikamrater i regeringen. Arbetsmarknadsutskottet är det utskott som ställer in flest planerade sammanträden till följd av brist på förslag. Polfjärd verkar alltså nöjd med hur verkligheten ser ut. Det är inte jag.

Företagen i Norberg går överlag riktigt bra. Orderböckerna är fulla på många håll, flera företag behöver anställa mer personal och ett par överväger också att bygga ut. Det är ett kvitto på klokt företagande snarare än insatser från kommunen. Den lokala politiken kan ändå inte vara helt fel eftersom Norberg var Årets företagarkommun i Sverige år 2012 enligt Företagarna.

Att de lokala företagen går bra är viktigt men det räcker inte för att knäcka ungdomsarbetslösheten. Därför vill vi socialdemokrater skapa ett lokalt traineeprogram där unga får prova på flera olika yrken och branscher under ett år. För att företag sedan ska våga anställa unga utan jobberfarenhet är goda vitsord och intyg om att man kan ta ansvar och komma i tid viktiga. Det kan de kommunala verksamheterna bidra med.

Tillsammans med de socialdemokratiska förslagen att staten ska ta över ansvaret för den andra sjuklöneveckan, öka exportstödet för de mindre företagen och införa en nyföretagargaranti sänker vi arbetslösheten till EU’s lägsta och knäcker ungdomsarbetslösheten i Norberg. Först då är jag nöjd.

Åsa Eriksson (S)

Sidan uppdaterades senast: 2014-05-30 17:49