Svar till Johan Stråhle

Svar till Johan Stråhle, FP 2012-01-16

”Vem ska tro på Norberg om inte Norberg?” inleder Stråhle sin insändare med och det är en mycket bra fråga. Om vi, som bor och verkar i Norberg idag, inte tror på en bra utveckling för vår kommun kan nog ingen annan göra det heller. Själv tycker jag att vår kommun är en fantastisk plats att bo på och jag är fullständigt övertygad om att vi går en ljus framtid till mötes.

Stråhle efterlyser mer visionära politiker som tar långsiktiga beslut och inte låter sig styras av enstaka budgetar. Det är något som de flesta kan skriva under på men som i dagsläget är svårt att genomföra i praktiken. För inte menar väl Ståhle att kommunen ska göra av med mer pengar än vi har och försätta oss i en ohållbar skuldsituation? Trots de mål och visioner som politiken har slagit fast måste vi förhålla oss till de aktuella förutsättningarna och se till att intäkter och utgifter går ihop. Under ett stort antal år gjorde de som då styrde kommunen precis så - lät kostnaderna bli högre än intäkterna. Sedan Socialdemokraterna återtog majoriteten år 2006 har kommunen medvetet sänkt kostnaderna för att få en ekonomi i balans.

Min ambition är att kommunen ska göra ett litet ekonomiskt överskott varje år och därmed skapa sig ett utrymme för satsningar och en buffert för konjunktursvängningar. Där är vi inte ännu men vi är på god väg.

Johan Stråhle och alla andra norbergare är mer än välkomna att engagera sig i ett politiskt parti för att vara med och styra och ta ansvar för kommunens väl och ve. Säkert finns det saker vi kan göra bättre och klokare än vi gör idag och jag ser fram emot att lyssna på Stråhles förslag.

Åsa Eriksson (S)

Sidan uppdaterades senast: 2012-01-21 15:57