Svar till Karin Fjellman 140707

Svar till Karin Fjellman i FagerstaPosten

Det är trevligt att läsa att Karin Fjellman och många andra engagerar sig i kommunpolitiken i Norberg. Jag kan glädja Karin med att socialdemokraterna i Norberg har ett bra samarbete med främst Miljöpartiet, men också de tre borgerliga partierna, med goda resultat.

Karin efterlyser politiker som kan tänka framåt och få Norberg att växa. Det är precis vad vi socialdemokrater gör. När vi tog makten i Norberg år 2006 var kommunens ekonomi i fritt fall. Situationen var så dålig att kommunen ibland inte hade pengar till personalens löner. Vi tvingades då använda checkkrediten för att klara kommunens åtaganden. Det är dyrt och helt ohållbart.

Med de strukturförändringar som politiken har beslutat om är situationen idag en annan: kommunen har betalat tillbaka drygt 10 % av låneskulden och sänkt räntekostnaden med 2 Mkr per år – pengar som istället kan gå till äldreomsorg och skola. Vi har styrt verksamheterna mot ekonomiska överskott sju år i rad vilket gör att kommunen nu har pengar på banken och därför inte behöver låna till de investeringar i skolor och äldreboenden som görs. Det är att tänka framåt och planera för att Norberg ska kunna blomstra.

Glädjande nog växer befolkningen: hittills i år har vi blivit ungefär 50 fler norbergare. Så positiv har befolkningsutvecklingen inte varit på många år. Skolan i Norberg har omvittnat goda resultat, de som bor på kommunens äldreboenden är mest nöjda i hela landet och den nya lekparken används flitigt av våra yngsta kommunmedborgare.

Karin och alla andra sympatisörer är hjärtligt välkomna som medlemmar i Socialdemokraterna. Som medlem har man möjlighet att påverka politikutvecklingen och de prioriteringar som ständigt måste göras i en kommun när behoven är större än resurserna. Kontakta mig så berättar jag hur det går till.

Olle Rahm, Ordförande i Norbergs Socialdemokrater

Sidan uppdaterades senast: 2014-07-14 18:38