Svar till Lars-Erik Jernström

Svar till Jernström 12 juni 2013

Det är min bestämda uppfattning att Norbergs kommun har vunnit mycket på att vara medlem i Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK). Det finns saker som kan förbättras inom NVK men Norbergs kommun skulle inte kunna leva upp till dagens effektivitetsnivå om verksamheten drevs i egen regi. Det vore helt enkelt för dyrt att göra samma sak utan de stordriftsfördelar vi får genom att samarbeta med Fagersta. Att sänka ambitionsnivån har jag inte hört någon som vill och att väsentligt dra ner på andra verksamheter för att finansiera kommunaltekniken, alternativt höja kommunalskatten, tror jag att få norbergare tycker är en bra lösning.

Sedan NVK bildades den 1 januari 2004 har man minskat centraladministrationen och handläggarna med 7 årsarbetare, över 20 %. Merparten av minskningen har kommit Norbergs kommun till del eftersom Norberg gick in i den gemensamma organisationen med en väsentligt större administration än Fagersta kommun.

Jag anser att Norbergs kommun, med hänvisning till vår storlek, behöver mer samverkan - inte mindre. Genom att samarbeta med andra ökar vi effektiviteten (får mer verksamhet för samma peng eller samma verksamhet för en lägre peng), förbättrar våra möjligheter att rekrytera kompetent personal, ökar dynamiken och minskar sårbarheten i verksamheten.  Det är väl bra, Jernström?

Åsa Eriksson (S) Kommunalråd i Norberg

Sidan uppdaterades senast: 2013-06-17 19:31