Svar till Lars Gustavsson

Kommunfullmäktige i Norberg har, som Lars Gustavsson skriver, godkänt att grundskoleverksamheten i Kärrgruvans skola flyttas till Källskolan i höst. Det gör vi för att säkerställa att alla barn i Norberg får undervisning av hög kvalitet och att de pengar kommunen har används så effektivt som möjligt.  Jag vill dock tydliggöra att förskolan Tallen i Kärrgruvan nyligen har utökats med en avdelning och att det inte finns några som helst planer på att flytta eller stänga den populära förskolan. Där har Gustavsson helt fel.

Det stämmer att de pengar kommunen har styr vilken verksamhet vi kan erbjuda barn och gamla. Hur skulle det annars se ut, menar Gustavsson? Att driva en kommun med underskott leder bara till att problemen växer och skjuts på framtiden. Det har vi invånare i Norberg bittert fått erfara.

När det gäller storleken på klasserna i Källskolan hävdar jag att den i stort sett är bra. I en årskurs kommer klasstorleken att minska nästa läsår då vi gör tre parallella klasser av dagens två då eleverna från Kärrgruvan ansluter.  

Att Norbergs kommun skulle tjäna pengar på asylsökande är fel. Kommunen är skyldig att erbjuda förskola och skola för asylsökande som är i de åldrarna. Till det behöver vi bland annat lokaler och personal. Självklart försöker vi använda lokaler som kommunen redan har för att hushålla med norbergarnas pengar och slippa kostnaden för hyra av externa lokaler.

Åsa Eriksson (S)
Kommunalråd i Norbergs kommun

Sidan uppdaterades senast: 2013-04-16 19:42