Svar till Ola Jonsson 121109

Medan Ola Jonsson var medlem i Socialdemokraterna arrangerade han för partiets räkning i juni 2011 ett mycket uppskattat seminarium i NOK-stugan om rovdjurspolitik och varg. Många norbergare var där. Flera har i efterhand tackat för att de lärde sig mycket nytt och att de talare som Ola bjudit in var pålästa, kloka och balanserade. Ola har också skrivit en motion om att kommunen behöver en rovdjurspolicy med fokus på varg. Resultatet blev ett brev till Länsstyrelsen där Norbergs kommun klargör vår uppfattning i vargfrågan. Ola var då nöjd med det.

Efter att Ola lämnade vårt parti har vi socialdemokrater i Norberg bjudit in vår rovdjurspolitiska talesperson Helen Pettersson för att informera henne om situationen i och omkring Norberg. Detta möte genomfördes i september i år. Jag har tidigare på insändarplats redovisat socialdemokraternas uppfattning i vargfrågan. Vårt parti har samma uppfattning idag.

Det är med oro jag tar del av allt fler rapporter om varg i närheten av bebyggelse, t ex i Kärrgruveområdet. Jag vädjar till alla som observerar rovdjur att direkt rapportera det till länsstyrelsen www.rovobs.se. Varg ska definitivt inte stryka runt där människor bor och rör sig. Om enskilda vargindivider beter sig på ett sådant sätt måste ansvariga myndigheter få veta det så att skyddsjakt kan tillåtas. Om någon upplever en situation som hotfull så ska man ringa polisen.

Christer Filipsson (FP) har motionerat om att kommunen skall utreda den socioekonomiska effekten som ett ökat vargbestånd skulle innebära för Norberg. Det är förvisso en angelägen fråga men kommunen saknar både kompetens och resurser för att genomföra den på ett bra sätt (inte ens den statliga rovdjursutredaren har klarat av att besvara den frågan).

Vi skyggar dock inte för vargfrågan och har därför tagit ett initiativ till föreslå kommunfullmäktige att anordna ett öppet informationsmöte om rovdjur i Norbergs kommun.

Åsa Eriksson (S)

Kommunstyrelsens ordförande

Sidan uppdaterades senast: 2012-11-08 21:02