Svar till Skattebetalare, Norberg FP 2 mars 2012

Norbergs kommun vill vara en bra boendekommun för alla, oavsett om man är pensionär eller inte. De pengar vi tillsammans förfogar över räcker som bekant inte till allt som vi önskar utföra och därför måste vi politiker prioritera bland behoven. I år försvinner möjligheten för äldre att köpa hjälp med snöskottning och gräsklippning från Alltjänst i Fagersta, det stämmer. Däremot finns det fortfarande möjlighet för äldre att få hjälp av vår egen Fixar-Malte och det står var och en fritt att köpa tjänster från de företag på orten som erbjuder det.

Jag deltar själv i det Kommunala Pensionärsrådet och försöker så långt det är möjligt att lyssna och ta hänsyn till de önskemål och behov som presenteras från pensionärsorganisationerna.

I år gör kommunen en stark prioritering på pensionärer genom att förbereda för ett Trygghetsboende på Kornettgatan. Min förhoppning är att Kommunfullmäktige beslutar om igångsättning under hösten och att Trygghetsboendet kan invigas i början av år 2014.

Åsa Eriksson (S)

Kommunstyrelsens ordförande

Sidan uppdaterades senast: 2012-03-13 19:21