Svar till Torbjörn Norgren

Svar t Torbjörn Norgren 2014-05-09 ang TVG

Så bra att Torbjörn Norgren vill begrunda vilka premisser Företagarna och UC har i sin ranking Årets företagarkommun, eftersom denna ranking - till skillnad från Svenskt Näringslivs ranking - baseras på faktisk tillväxt. Företagarna och UC mäter hur mycket aktiebolagen i en kommun har ökat sin omsättning och vinst i förhållande till föregående år. 2012 var den ökningen allra störst i Norberg. Ett fint kvitto på gott företagande i Norbergs aktiebolag.

Norgren efterlyser också en konkret redogörelse av verksamheten i TVG. Det finns givetvis i TVG’s årsredovisningar. Norgren och alla andra kan läsa dem på TVG’s hemsida www.tillvaxtgruppen.com eller på kommunkansliet.

I TVG’s styrelse, där jag för närvarande är ordförande, kommer tre av ledamöterna från det privata näringslivet i Norberg och Fagersta. I styrelsen har vi konstruktiva diskussioner där de ingående kommunernas representanter i samtliga beslut de senaste tre åren varit helt överens med ledamöterna från näringslivet och Coompanion. Alla företagare i Norberg som är intresserade av att påverka TVG’s verksamhet är välkomna att kontakta mig för att kandidera till styrelsen kommande år.

Jag har hittills gjort 74 företagsbesök och frågat 67 norbergsföretagare hur de tycker att företagsklimatet kan förbättras. De allra flesta svarar att de inte har några önskemål till kommunen. Några har efterfrågat bättre möjligheter till bredband, bättre skyltar och hjälp med energieffektivisering. Allt detta jobbar kommunen just nu med.

Om vi socialdemokrater får medborgarnas förtroende att utveckla Norberg även nästa period vill vi dessutom marknadsföra industritomter för att locka hit fler företag samt förbättra den kommunala marknadsföringen av vårt fina Norberg.

Åsa Eriksson (S)

Kommunalråd Norberg

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-05-30 17:47