Svar till "före detta Socialdemokrat"

Svar till ”före detta socialdemokrat” i FP 5 september 2012

Socialdemokraterna i Norberg lovade i vårt valprogram 2010 att verka för att en idrottshall byggs i kommunen. Det har vi gjort och det kommer vi fortsätta att göra.

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2011 att bygga en idrottshall men bara två månader senare fick vi besked om drastiskt minskade intäkter de kommande åren. Kommunen kan inte prioritera en stor investering samtidigt som vi tvingas sänka kostnaderna för skola, förskola och äldreomsorg. Som socialdemokrat kan jag lova att vi är lika besvikna som insändarskribenten, över att vi i nuläget inte kan förverkliga idrottshallen. 

Att bygga en ny lekpark är inte något vallöfte, varken från socialdemokraterna eller något annat parti. En ny, centralt placerad lekpark är ett förslag som kom från ansvariga tjänstemän på NVK i november 2010. Lekparken är i högsta grad en levande fråga, även om NVK har rivit upp beslutet att bygga en lekpark vid ån nu. Frågan ligger på Kommunstyrelsens bord och det är kommunstyrelsen som nu får avgöra hur vi går vidare med frågan.

Ska de ekonomiska förutsättningarna för Norberg och andra mindre glesbygdskommuner förbättras i framtiden behövs en annan majoritet i Sveriges Riksdag. Att inte längre lägga sin röst på Socialdemokraterna kommer inte att förbättra de möjligheterna.

Gunnar Tiger

Ordförande för socialdemokraterna i Norberg

Sidan uppdaterades senast: 2012-09-07 19:55