Svar till pensionär 25 januari 2013

Norbergs kommun erbjuder sedan flera år servicelinjen Norbergarn, som vardagar trafikerar flera bostadsområden i kommunen samt centrum. Precis som "Pensionär" skriver betyder Norbergarn mycket för många människor. Antalet resande har ökat de senaste åren och från årsskiftet har vissa turer till och med blivit fulla. För att lösa den akuta situationen har Kommunstyrelsens Allmänna utskott beslutat att från 21 januari sätta in en "extra Norbergare" från Kärrgruvan den första turen varje vardag. Nu går det en direktbuss från Kärrgruvan till centrum samt en buss som kör den vanliga vägen. På så sätt hoppas vi att alla som vill kommer med Norbergarn. Under tiden pågår en utredning om en mer långsiktig lösning.

Åsa Eriksson (S), Kommunstyrelsens ordförande

Tel 0223-292 80

Sidan uppdaterades senast: 2013-02-14 20:04