Insändare i Fagersta posten 100818

Svar till Svårt att välja, Norberg i FP 2010-08-09

Det är jättebra att ”Svårt att välja, Norberg” engagerar sig i kommunens utveckling och ställer krav på oss politiker att vara tydliga. Fortsätt gärna med det!

Precis som i alla andra kommuner har vi i Norberg höga ambitioner om vad vi vill åstadkomma men tyvärr har vi inte ekonomiska resurser som ligger i nivå med ambitionerna. Därför tvingas vi, ständigt och jämt, att prioritera och välja mellan olika goda satsningar som vi tror gagnar medborgarna.

Vi socialdemokrater har under de fyra senaste åren arbetat medvetet och metodiskt för att vända en ganska dålig ekonomi till ett läge som är stabilt och som de senaste tre åren har givit kommunen ett litet ekonomiskt överskott (prognoserna för år 2010 pekar på fortsatt överskott). Det behöver Norbergs kommun för att återställa tidigare underskott och för att vara rustad för framtida utmaningar. Idag har vi t ex minskat kostnaderna för akut underhåll av våra fastigheter och kan istället på ett klokt sätt lägga resurser på planerade renoveringar, ombyggnationer och energieffektiviseringar.

Nu finns det utrymme för att göra vissa satsningar och det är helt nödvändigt för att behålla den goda utvecklingen i kommunen, anser vi. I vårt lokala valprogram har vi presenterat de 27 saker som vi anser är allra viktigast att arbeta med den kommande mandatperioden. Där kan man bl a läsa att vi vill

- fortsätta renovera fastighetsbeståndet för att öka attraktiviteten på boendet samt skapa ett lättillgängligt, tryggt och centralt boende för de som är lite äldre

- påbörja bygget av en sport- och aktivitetshall (som även kan användas som samlingslokal) och tillsammans med kommunens unga arbeta fram ett ungdomspolitiskt program

- ge maten en central roll i alla kommunala verksamheter, inte bara som nödvändig föda utan som social och kulturell gemenskap, som inspiration och lustfaktor.

- koppla högskolestudenter, forskare och landets främsta pedagogiska expertis till skolorna för att fortsätta höja kvalitén på undervisningen och elevernas resultat

- erbjuda barnomsorg för barn till föräldrar som arbetar på obekväma tider.

Norberg har ett rikt och varierat kulturliv som många norbergare, och många från andra orter i Sverige, deltar i och berikar sina liv med.  Det är en styrka för kommunen och det är ett område där vi för ganska små kommunala pengar kan få stor utväxling med hjälp av andra externa pengar. Att få använda alla våra sinnen, att möta nya världar och tänka nya tankar är något som får oss att växa och som definitivt lockar hit många besökare (och kanske boende?).

Kanske kan dessa besked göra det lite lättare att välja den 19 september.

Åsa Eriksson (S) Norberg

Sidan uppdaterades senast: 2010-08-20 19:24