Äldreomsorgen

Till Norbergs Kommun.

Motion ang. Äldreomsorgen

Norbergs befolkning består av allt fler äldre personer. Vilket medför att efterfrågan på bostäder inom äldreomsorgen ökar. Många bor kvar i sina hem och det ställer stora krav på en redan hårt belastad hemtjänst. Men det är inte det enda problemet, flera yngre pensionärer drabbas av olika demensrelaterade sjukdomar som gör det jobbigt för anhöriga att vårda dem hemma. Det ställer krav på kommunen. Man måste redan nu se över det faktiska behovet och vara beredd på en ökad efterfrågan på avlastnings- och permanenta platser inom omsorgen.

Med anledning av ovanstående föreslår vi att:

Granbacken byggs ut med ytterligare platser.

Norberg 2011-01-20

Torsten Jansson (S)   Inga-Stina Hesselius (S)

Sidan uppdaterades senast: 2011-01-27 20:13