Matmotion

2010-12-17

Norbergs kommun

MOTION

Mat och att äta är en av de mest centrala delarna i livet. Vad vi äter, hur vi gör det och vad som har hänt med livsmedlen innan de hamnar i våra magar har oerhört stor betydelse för vårt välbefinnande och för djur, natur och klimat.

Vi vill att Norbergs kommun blir en mat-kommun i positiv bemärkelse. Vi vill att våra barn och äldre ser fram emot de dagliga måltiderna i våra verksamheter, att maten så långt det är möjligt lagas från grunden av ekologiska och närproducerade livsmedel. Vi vill att våra äldre ska ha möjlighet att njuta av god och vällagad mat tillsammans med andra och att de industriproducerade matlådorna som transporterats omotiverat långt blir ett minne blott.

Vi föreslår kommunfullmäktige att ge ledningsgruppen i uppdrag att

  • tillsammans med expert inom området utreda möjligheterna till en gemensam kostorganisation som leds av en utbildad Kostchef
  • arbeta fram förslag på hur andelen ekologiska och närproducerade livsmedel i kommunens verksamheter kan öka och antalet tillsatser i maten kan minska
  • arbeta fram förslag på hur våra gamla, som bor i eget boende, dagligen kan serveras god, smakrik och näringsriktig mat som inte är fabrikstillverkad
  • ge förslag till hur mat kan användas som rehabilitering och lustfaktor i äldreomsorgen
  • utreda hur energianvändningen kan minska, t ex genom färre och kortare mat- och livsmedelstransporter

Förslagen ska innehålla en konsekvensbeskrivning, uppskattad kostnad och en tidplan för eventuellt införande.

Åsa Eriksson (S)             Peter Lind (MP)

Sidan uppdaterades senast: 2011-01-27 20:15