Befolkningsökning

Läs även om motionen i Fagersta Posten här

Till Norbergs Kommun

Motion ang befolkningsökning

I visionen fram till 2015 står bl a. att läsa: Vi ska öka befolkningen till 6500 innevånare. Det är en tuff utmaning. Jag ställer mig frågan: räcker det med fler attraktiva boendeområden, större satsningar på barnomsorgen, en skola som ger eleverna de bästa förutsättningarna eller en äldreomsorg där man verkligen får känna den trygghet och omsorg man har rätt att få.

Det behövs kanske något mer.

Jag föreslår att:

Norbergs kommun subventionerar kostnaderna för provrörsbefruktning och adoption för par som bor i Norberg och som har tänkt sig bo kvar några år.

Norberg 2011-01-20

Inga-Stina Hesselius (S)

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-03-16 20:01