Motion angående rovdjur, främst varg, i Norbergs Kommun

Till Norbers Kommunfullmäktige

Motion angående rovdjur, främst varg,
i Norbergs Kommun

Vargen har etablerat sig i Västmanlands län. Främst i och omkring Skinnskatteberg, Ramnäs.

Varg har även konststerats i Sörhörende/Hörnsjöfors/Västerfärnebo.

Sammanlagt berörs länet av 9-11 stationära vargar,enligt rovdjursinventeringsansvarige Pierre Ahlgren på Länsstyrelsen.

Under December månad 2010 har även 2 vargar observerats och konstaterats i Norbergs kommuns norra delar av Länsstyrelsens rovdjursinventerare.
Dessa vargar kan vara revirbildande.

Jag vill med detta att:

# Norbergs Kommun har en klar policy när det gäller rovdjur, främst varg.

# Vad Norbergs Kommun tänker svara, om Länsstyrelsen frågar vad man tycker om en utsättning av vargar inom kommunen.

# Norbergs Kommuns syn på jägare,markägare, människor som bor i vargrevir samt de som bedriver boskapsskötsel av varierande storlek.

# Kommunfullmäktige tillsätter en grupp som utreder och lämnar förslag på detta.

Norberg 2011-02-09

Ola Jonsson, Socialdemokraterna 

Sidan uppdaterades senast: 2011-05-05 20:45