Motion angående sly

Till Norbergs Kommunfullmäktige

Motion angående tryggare, snyggare Norberg Ett krafttag mot slyet!!

Jag vill med denna motion att:
Kommunen ser över och åtgärdar (röjer) Norbergs infarter.
För att få tryggare cykel/gångbanor siktröjs dessa ordentligt.
Våra sevärdheter tex. Svinryggen,Mossgruveparken m.m.röjas från sly.
Utsikter mot vattendrag tex.sjön Noren snyggas upp bl a.att strandpromenaden görs i ordning.

Detta gäller endast Norbergs Kommuns mark.
Om vi skall ha ett attraktivare Norberg måste busk och sly bort så att byn och dess omgivningar syns!!!

Ola Jonsson/Socialdemokraterna    20110320

Sidan uppdaterades senast: 2011-05-05 20:49