Motion 7 november 2005

Motion från Socialdemokraterna till kommunfullmäktige i Norberg.

Rusta Norberg för framtiden – ställ om till förnyelsebar energi!

 

Att använda ändliga resurser till värme och annan energiförbrukning är inte hållbart i ett längre perspektiv. En övergång till förnyelsebara energikällor är nödvändig inte bara av miljöskäl utan även av strikt ekonomiska skäl.

I Norberg har vi redan börjat omställningen till ett mera uthålligt samhälle genom vår satsning på fjärrvärme baserad på biobränsle. En satsning som till stor del kom till genom kommunala initiativ och som dessutom har inneburit nya jobb inom en framtidsbransch.

Nu är det dags att gå vidare med fjärrvärmen i våra kommunala fastigheter, först och främst på Skallbergsområdet där hyresbostäderna har direktverkande el för uppvärmning. Något som är både kostsamt och inte hållbart i längden.

Genom en omställning till fjärrvärme baserad på biobränsle uppnås flera fördelar. För de boende i form av lägre kostnader, för kommunen i form av mera attraktiva bostäder och för miljön i form av långsiktig hållbarhet. Dessutom skulle kringboende kunna få ansluta sina fastigheter till fjärrvärme.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi därför att kommunen ger NVK i uppdrag att utreda och förhandla om att dra fram fjärrvärme till Skallberget och anpassa kommunens bostadsfastigheter och verksamhetslokaler där till vattenburen uppvärmning.

Norberg den 7 november 2005

Kenneth Östberg
Sten Nordström

Sidan uppdaterades senast: 2010-08-17 20:26