En kunskapsbaserad ekonomi

Sverige ska konkurrera med kompetens och inte låga löner. Därför vill vi investera i människor så att de kan ta jobben som kommer.

Många människor sitter idag fast i långtidsarbetslöshet och meningslösa åtgärder som inte leder till jobb. En kunskapsbaserad ekonomi börjar i en skola där alla barn lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor. Det kräver mer resurser och ett skolsystem som håller ihop. Vi vill se samarbete mellan skolor och inte konkurrens. Självklart ska alla föräldrar kunna välja skola utifrån vad som är bäst för deras barn.

Frida Jansson

Sidan uppdaterades senast: 2011-09-05 20:28