Tal på nationaldagen 2011

Tal till Nationaldagen 6:e juni 2011 i Norberg

 

Den 6:e juni har kallats Gustav Vasas dag,
Svenska flaggans dag,
och nu Sveriges Nationaldag.
Dagen firades till minne av den 6:e juni 1523, då Gustav Vasa valdes till Sveriges kung
Och Kalmarunionen slutgiltigt upphörde och Sverige blev på nytt en själständig Stat.

Så i dag hissas svenska flaggan,
den vajar från norr
till söder
från treriksröset
till Skanör och Falsterbo.
Den fladdrar i vinden,
kanske piskas den
av regn eller storm,
vårt land är långt,
där olika väder
finnas på en och samma gång.

I vårt långa land,
finns mångfald,
av människor åsikter, religioner,
denna mångfald är
vår nation,
vår identitet.

SVERIGE I VÄRLDEN

Vad vi är,
uppfattas som, växlar
från tid till annan.
I USA kan vi vara,
Björn Borg, ABBA,
Ingmar Bergman,
Vackra blonda villiga flickor.

I Latinamerika, i Uruguay
mötte jag en annan Sverigebild,
Sverige landet som hjälper flyktingar,
Sverige tog emot ett stort antal,
under militärdiktaturen,
Var jag än befann mej fanns det någon
som kände någon,
som fått fristad i Sverige.
Olof Palme kände alla till,
att han stod för solidaritet
och gemensamt ansvar
för denna vår värld.

JÄMLIKHET

Sverige har vid analyser,
i statistik,
beskrivits som ett av de mest
jämlika länderna i världen.
Det har skapat oro,
bland makthavare i andra länder.
Man kan bli ett alternativ
ett exempel för andra folk,
dom behöver inte längre oroa sej.
Nu växer åter klyftorna mellan människor i vårt land.

Att vi uppnått en hög grad
av jämlikhet,
var detta inget att värna?
vi  hade något att vara stolta över.
Nu i dag,     
när ekonomi rapporterna duggar tätt,
”Det går bra för Sverige.”
Hur kan ett land,
som det går så väldigt bra för
ha så hög arbetslöshet bland de unga?
Och samhällsklyftor som ökar?
hur kan det vara så när ekonomin går så bra?
Arbetslöshet är skadligt
och borde förbjudas.
Det är dessutom möjligt.
När klyftorna växer,  
växer motsättningar
som skadar vårt land.

GRUNDEN DET NATIONELLA OBEROENDET

Det nationella oberoendet
är varje lands grundval,
det får aldrig kränkas.

Våra grannländer ockuperades
under andra världskriget.
Vi hade tur,
vi klarade oss undan.
Den nationella befrielsen
måste vara vart folks eget verk.
Den ska vi alltid stödja, bejaka.
Folken befrielsekamp.

( USA och Israel är i dag bekymrade, Egypten har öppnat gränserna mot Gaza,
en företrädare för Egypten säger.)
”När vi hade en diktator vid makten kunde ni göra en slags överenskommelser, men med demokrati måste vi ha ett folkligt stöd för vår politik. Det kommer att innebära en annan politik och det måste ni respektera, i annat fall respekterar ni inte vår demokrati.”

I dag ser vi hur man bryter mot denna själv klara regel
om vart lands självbestämmande.
Iraks folk lever i kaos
efter en olaglig ockupation,
grundad på lögner.

Vi i Sverige
berömmer oss för att inte ha krigat på två hundra år,
vi såg vår neutralitet och vår alliansfrihet
som en ovärderlig skatt.
Denna politik grundade sej på folkrätten
och Sverige uppfattades ute i världen,
som ett stöd för alla
( speciellt små) nationers rätt att leva i fred och få sin suveränitet respekterad.
Så är det inte längre.
Albert Einstein påpekade 1932:
” Det går inte att humanisera kriget, det måste avskaffas.”

Nu är vi i krig.
I Afghanistan bedrivs ett orättfärdigt krig
där Sverige deltar,
inte bara det,
vi accepterar rentav stormakters rätt
att klampa in på andra länders territorium och
” hämta - icke önskvärda individer för vidare transport
till tortyrfängelser eller för omedelbar avlivning,
så kallade ”riktade mord”
i båda fallen utan föregående rättegång och dom

Albert Einstein påpekade 1932:
”Det går inte att humanisera kriget, det måste avskaffas.”

DET FINNS BARA EN SAK ATT SÄGA
”Ta omedelbart hem våra soldater från Afghanistan”
och satsa på humanitärt
bistånd och dialog.”

NORBERG AV I DAG OCH I MORGON

Norberg en kulturkommun,
visst är vi det,
det är kultur och idrott
och bakverk,
som gör att många känner till Norberg.

Under de nästan tjugo år som
Föreningen för spelet om Norbergsstrejken
gjorde sommar teater med  hundratals medverkande vart år.
När man tittar i de gamla teaterprogrammen
slås man av att närmre 2000 Norbergs bor
medverkade under dessa år.
Jag kunde utan ansträngning hitta  50 personer som flyttat till Norberg
för att kunna delta i sommarteaterarbetet.
Om dessa betalar 7000 i skatt i månaden,
84000 per person och år.
50 personer blir 4.200.000 skattekronor  per år.
Jag är en av dessa och jag bor fortfarande kvar i Norberg
och betalar min skatt här.

Kulturarbete utvecklar människan.

Utvecklar vår fantasi och möjligheter
att se nya värden i livet.
”Hög estetisk och kommunikativ kompetens
är bland de allra viktigaste
kvalifikationerna för att arbeta med utveckling,
nytänkande och att dessutom nå ut med både budskap,
tankar och produkter.”
Men framför allt:
modet att gå sin egen väg.
Förmågan att tänka annorlunda.
Glädjen i den skapande, utforskande processen,
borde vara ett motto för Norbergs Kommun och framtid.
Eller med andra ord:
”Kultur ett annat sätt att förstå världen,
det är precis vad världen behöver.”

Arne Andersson

Sidan uppdaterades senast: 2011-06-21 20:37