Valanalys

Snabbversion från valanalysgruppen:

Framgångar bygger på förtroende

Det är förtroendet som avgör om människor röstar på socialdemokraterna, om de vill engagera sig i arbetet och om partiet får gehör för sina synpunkter. Förtroendet byggs upp av alla de människor som företräder partiet i olika sammanhang. Med sitt sätt att vara avgör de om partiet är trovärdigt – om det lever upp till sin idé och sina värderingar. (Stefan Löven i brev till medlemmarna)

 

Minus-faktorer under den gångna valperioden

 • Lekparksfrågan var stor i början av valperioden och hade stort mediagenomslag då men kommer inte tillbaka i valrörelsen. Möjligen som en positiv faktor när byggnationen skedde och många såg det som en bra lösning i Bruksbo
 • Dagrehab hade mycket stort genomslag i olika media under 2012-2013 och vi fick ansvar för att verksamheten lades ner. Bland äldre blev detta en viktig fråga som lever vidare och dyker upp i valrörelsen igen hos andra partier
 • Flyktingmottagandet inleddes med boendet i Bolagshagen. Det första steget engagerade många på ett positivt sätt som jobbade för att få till ett bra mottagande i Norberg. De senare, upphandlade boendeplatserna, blev inte alls lika positiva utan skapade istället motsättningar i samhället när antalet boende steg kraftigt under en mycket kort period. Troligen den fråga som gjorde framgången för SD så stor. Frågan levde vidare under hela valrörelsen. I vissa media på ett mycket otrevligt sätt
 • Nedläggningen av Kärrgruvans skola blev en av de skolfrågor som levde i bakgrunden på ett negativt sätt för vår del. Som största parti fick vi ta hela ansvaret och de andra kunde ducka i denna fråga.
 • Petterssons Buss och trafikupphandlingen blev en stor fråga redan från början med följdverkningar som att Norbergaren försvann och skolskjutsarna som blev sämre enligt den opinion som hördes i media. Mycket kritik i media kunde kopplas till just den här frågan och att göra en större skolskjutsförändring i augusti, strax före valet gjorde att det här är en sådan starkt negativ faktor som absolut påverkat valet.
 • Flytt av mellanstadiet till Centralskolan är den tredje skolfrågan som dyker upp strax före valet på ett negativt sätt. En svår fråga att hantera som dessutom lever kvar in i nuvarande valperiod.

Plus-faktorer i valrörelsen

 • Dörrknackning och många personliga möten har påverkat valdeltagandet i positiv riktning
 • Första valet där vi var mera aktiva på sociala medier
 • Vi var det enda parti som hade en aktiv valrörelse
 • Hanteringen av branden stärkte förtroendet för oss och speciellt Åsa Eriksson
 •  Trots tillbakagången är vi i särklass största parti i alla valdistrikt

MEN det hjälpte inte när de negativa faktorerna levde sitt eget liv allt för länge och när skolfrågorna kopplade till skolskjutsomläggningen blev högaktuella igen veckorna före valet.

Sidan uppdaterades senast: 2015-12-16 18:46