Kommunstyrelsen 2014-2018

Ordinarie ledamöter:

Johanna Odö
Kommunstyrelsens ordförande
Vice ordförande i AU - Allmänna utskottet
Ordförande i BUU - Barn- och utbildningsutskottet

 Åsa Eriksson
Ersättare i Allmänna utskottet

Elizabeth Pettersson
Ordförande i KIFU - Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet

Ulf Olofsson
Ledamot i BUU - Barn- och ubildningsutskottet

Johan Stråhle

Ersättare:

Annika Hedberg Roth
Ordförande i SU - Sociala utskottet

Olle Rahm
Ersättare AU - Allmänna utskottet

Torsten Jansson
Ersättare i SU - Sociala utskottet

Tove Winqvist
Ersättare i SU - Sociala utskottet

Rickard Gillman
Ledamot i BUU - Barn- och utbildningsutskottet

Mia Lindgren
Ersättare i KIFU - Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet

Lars-Erik Karlsson
Ersättare i KIFU - Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet

Anna Morssing

Leif Åhs

Christer Wallin
Ledamot i KIFU - Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
Ledamot i Allmänna utskottet 

Maryam Sheikh

Thommy Ukkonen

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-08-26 20:02