Styrelsen

Styrelsen för Norbergs arbetarekommun har följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter:

 

Christer Wallin
Ordförande

Elizabeth Pettersson
Vice ordförande

Sten Nordström
Kassör
Tel 211 98

Lennart Eriksson
Sekreterare

Åsa Eriksson
Tel 292 80

Arne Andersson

Tove Winqvist

Maryam Sheikh

 

Ersättare:

Jimmy Tönnert Ladman

Johan Stråhle

Mia Lindgren

Rickard Gillman

Anna Morssing

Jimmy Fredriksson

Sidan uppdaterades senast: 2010-08-17 19:38