Valprogram 2014

Vi socialdemokrater i Norberg vill verka för 2014-2018:

En hållbar utveckling 

 • att de kommunala bostäderna är bra och energisnåla samt att nya centrumnära bostäder byggs
 • att en större andel av maten i våra verksamheter lagas från grunden och på ett för människa och miljö hållbart sätt
 • att Norbergs kommun arbetar med förbättringar och utveckling och att minst 100 innovationer, till nytta för medborgarna, genomförs i de kommunala verksamheterna under mandatperioden
 • att vi medborgare har möjlighet att använda förnyelsebara drivmedel i våra fordon och att fler ansluts till det befintliga fjärrvärmenätet
 • att de kommunala verksamheterna miljöcertifieras tåganslutning i centrala Norberg och Buss för alla

 

Allas våra barn

 • att Norberg även fortsättningsvis är en av Sveriges bästa skolkommuner och erbjuder kostnadsfri läxhjälp till alla barn
 • att det finns fler vuxna i skolan, t ex kurator, specialpedagoger och fler lärare
 • att det i Norberg finns en musik- och kulturskola för alla barn
 • att antalet förskoleavdelningar utökas och att de olika förskolorna ges möjlighet att utforma egna profiler
 • att genomföra det tidigare givna löftet om barnomsorg på kvällstid för dem som behöver det

 

Vår framtid

 • att Norbergs kommun anställer 15 arbetslösa unga per år och tillsammans med det lokala näringslivet skapar ett traineeprogram för att få fler unga i arbete
 • att det avsätts pengar från kommunens ekonomiska överskott till en social investeringsfond för förebyggande arbete med barn och unga
 • att anslaget till Norberg Ungdomsråd fördubblas och att öppettiderna på fritidsgården Unkan utökas
 • att Mimerlavsområdet utvecklas till en plats för fritid, upplevelser och möten mellan olika åldrar med bl a replokal, rekreationsområde och cykelpark
 • att antalet kommunala feriejobb utökas och att satsningarna på Ung Företagsamhet och Sommarlovsentreprenörer fortsätter

 

Våra äldre och funktionshindrade

 • att det finns flera sociala mötesplatser samt avlastning för de som vårdar anhöriga i hemmet
 • att den som har behov av hjälp ska kunna påverka hur och på vilket sätt hjälpen utförs
 • att det ska finnas plats för alla i Norberg som behöver särskilt boende
 • att matsalarna på Björkängen och Resedan finns kvar så att det finns möjlighet att äta måltider och umgås tillsammans med andra
 • att alla, oavsett om man bor hemma eller i särskilt boende, uppmuntras till ett aktivt och meningsfullt liv

 

Ett innehållsrikt liv

 • att fortsätta stödet till det viktiga föreningslivet samt att kulturstipendiet återinförs
 • att det införs ett Ungdomskort på buss som gäller även kvällar och helger
 • att det byggs en idrottshall i Norberg med visst ekonomiskt stöd från kommunen
 • att Bergslagens Medeltidsmuseum i Norberg blir verklighet
 • att medborgare ges möjlighet att mer direkt påverka beslutsfattandet i form av medborgarbudget

 

Ett dynamiskt näringsliv

 • att stödja utveckling av företagandet i Norberg och särskilt framväxten av sociala företag för att fler människors förmågor ska tas tillvara
 • ett stadsfibernät i centrala Norberg och stöd till utbyggt bredband på landsbygden
 • att det lokala ledarskapet, i föreningar, näringsliv och i kommunen utvecklas och att samverkan stärks
 • att marknadsföra industritomter samt mark för bostadsbyggande
 • att förbättra den kommunala marknadsföringen av Norberg

Valprogrammet är antaget av Socialdemokraternas Årsmöte 16 mars 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-03-18 18:44