Medlemsmöten inför Kommunstyrelsen kl. 18.00 Lokal: Kommunhuset: Norsjö

26/1    9/3

 Årsmöte kl. 18.00 Lokal: Medan, Norsjö

16/3

Senaste nytt

På vår Facebooksida hittar du uppdaterad information om vad som är på gång, du hittar den här.

Sociala medier

Vi finns numera på Facebook, Youtube och Twitter. Klickbara länkar finns på vår länksida, annars kan du bara söka efter "Socialdemokraterna i Norsjö" i de olika sociala medierna så hittar du oss.

Kontaktinformation

Vi delar lokaler med ABF på Storgatan 49 så vår postadress är: Socialdemokraterna, Storgatan 49, 935 32 Norsjö.
Ordförande når du på mailadressen veronicahjelte.pol@norsjo.se eller telefon 0918 - 260 25 eller 076 - 100 94 92.
Informationsansvarige når du på mailadressen socialdemokraterna.norsjo@outlook.com.