Arbetarekommunens styrelse

Yvonne Hagberg, ordf. , 070-86 76 847

Peter Wretlund, vice ordf. 070-52 33 885

Berth Karlsson, kassör 070-38 16 320

Anton Holmgren, kommunikationsansvarig

Heléne Bolling

Thina Andersson, sekreterare samt facklig/politiskt ansvarig

Yvonne Bergvall

Sara Gunnar

Sami Durmishi

Lena Blomander, studieorganisatör

Joakim Rylin

Stellan Lindberg

Catrin Alfredsson


Föreningens gemensamma mail är sap.oskarshamn@telia.com