S-föreningar

Innerstadens S-förening

Mathias R Karlsson

Mysingsö S-förening

Yvonne Bergvall

Kristdala S-förening

Sven-Åke Johansson

070-3153625

Misterhultsbygdens S-förening

Mona Tegel

Påskallavik S-förening

Susanne Davidsson

SSU Oskarshamn

Elin Sejnehed
072-387 97 55

If Metalls S-förening

Leine Johansson

Socialdemokrater för Tro och Solidaritet

Torgny Nilsson