Våra förtroendevalda

Kommunfullmäktige 2014-2018

Ledamöter

Peter Wretlund

Lars Wingerup

Yvonne Bergvall

Andreas Erlandsson

Sven-Åke Johansson, ordf. 070-3153625 

Thina Andersson

Mathias R. Karlsson

Lis Lyrbo

Anton Holmgren

Mona Tegel

Thommy Brännström

Frida Bergvall

Leine Johansson

Catrin Alfredsson

Sami Durmishi

Sara Gunnar, 2:e vice ordf.

Joakim Rylin

Lena Blomander, gruppledare. 

Ersättare

Martina Palmér

Rickard Bäck

Rigmor Eklind

Stellan Lindeberg

Carina Ax

Martin Udd

Yvonne Hagberg

Berth Karlsson

Cornelia Stamer

 

Kommunstyrelsen 2015-2018

Ledamöter

Peter Wretlund, ordf.070-5233885 

Andreas Erlandsson

Yvonne Bergvall

Mathias R. Karlsson

Ersättare

Thina Andersson

Anton Holmgren

Catrin Alfredsson

Sven-Åke Johansson

 

Politisk samordnare för majoriteten

Anton Holmgren, 0491-76 47 56

 

Bildningsnämnden 2015-2018

Ledamöter

Thina Andersson, vice ordförande

Leine Johansson

Sami Durmishi

Lena Blomander

Ersättare

Marianne Erlandsson

Yvonne Hagberg

 

Socialnämnden 2015-2018

Ledamöter

Andreas Erlandsson, ordf. 0491-88952 

Mona Tegel

Berth Karlsson

Sara Gunnar

Ersättare

Stellan Lindeberg

Carina Ax

Martin Udd

 

Samhällsbyggnadsnämnden 2015-2018

Ledamöter

Mathias R. Karlsson, ordf. 070-38 87 641

Frida Bergvall

Joakim Rylin 

Ersättare

Helene Bolling

Lars Wingerup

Yusuf Sheek


Teknisk nämnd 2015-2018

Ledamöter

Yvonne Bergvall, ordf. 070-46 24 826 

Thommy Brännström

Catrin Alfredsson

Ersättare

Martina Palmér

Arne Nilsson

Cornelia Stamer


Valnämnden 2015-2018

Ledamöter

Eva-Lena Karlsson, ordf.

Alf Holmberg

 

Landstingsfullmäktige 2014-2018

Ledamöter

Yvonne Hagberg

Ulf Nilsson

Rickard Bäck

Ersättare

Yvonne Bergvall

Leine Johansson