Ordförande har ordet

Vi ser med tillförsikt fram emot ett nytt spännande år med fokus på att förändra vårt samhälle till något bättre.

Det gäller såväl inom vård och omsorg, skola, bostadsbyggande till att ge företag möjligheter till etablering och därmed skapa tillväxt och nya arbetstillfällen i vår kommun.

Ibland går våra åsikter isär och det ser jag ändå som något utvecklande. Vi är människor med olika åsikter i olika frågor men det som ändå skapar sammanhållning i vårt parti är vår gemensamma syn på människors lika värde och rätten till en social välfärd.

2016 har varit också ett år med många funderingar över hur det ska gå…. i världen, Europa, Sverige, regionen. Jag tänker på Trump, brexit , SD, och storregion. Det sista är inte sagt i detta ännu och det påverkar oss alla.

Till sist vill jag tacka er alla som besökt våra medlemsmöten och som engagerat er i vårt arbete men jag vill också tacka dig som är medlem men som kanske valt att inte vara aktiv politiker! Du är viktig för oss!

Jag önskar er alla ett riktigt Gott Nytt År!

Med vänliga hälsningar

Maria Nerpin
Ordförande

 

 

Vill du ha kontakt med ordförande Maria Nerpin ring tel. 070-2055506                                                                                                                                                                                      

e-post maria.nerpin@outlook.com