Ordförande har ordet

Vill du ha kontakt med ordförande Maria Nerpin ring tel. 070-2055506                                                                                                                                                                                      

e-post maria.nerpin@outlook.com