Medlemsutbildning

Genom att i grupp få chansen att diskutera och få insikter om politik, ideologi, historia och hur partiorganisationen fungerar, får medlemmarna bättre delaktighet, engagemang och ett aktivt medlemskap i partiet.

Medlemsutbildning steg 1 och 2 i studiecirkelform i samarbete med ABF för nya och gamla medlemmar genomförs regelbundet. Anmäl ditt intresse för att delta så startar vi en ny utbildning när 7-12 deltagare inklusive ledare har anmält sig.  Anmälan till Anton Waara tel. 070-190 34 56.

Vi anordnar också kvällskurser där man lär sig skriva insändare och texter. Att använda sig av sociala medier samt att skapa mötesplatser som avser olika typer av frågor som t.ex. kultur eller integration. Du kan själv lämna förslag till aktiviteter. Har du frågor eller förslag ta kontakt med Anton Waara tel. 070-190 34 56, Niklas Daoson tel. 070-236 38 70 eller ostersund@socialdemokraterna.se

Sidan uppdaterades senast: 2016-11-23 11:21