Allmän visstidsanställning

Kristina Nilsson, skriver i sin krönika:

 

Allmän visstidsanställning

 Ett av den moderatledda regeringens första beslut när de vann valet 2007 var att skapa en ny anställningsform – allmän visstidsanställning. Det innebär att människor numera kan arbeta hos samma arbetsgivare i princip hur lång tid som helst utan att ha rätt till en fast anställning.

Som svensk lag ser ut sedan 2007 tillåter den upp till 24 månader allmän visstidsanställning under en femårsperiod. Efter det kan följa 24 månaders vikariat och med lite uppehåll och/eller säsongsanställning mellan varven är arbetstagaren snart uppe i fem år från den första anställningens början. Då nollställs räkneverket. Idag finns nämligen ingen bortre tidsgräns för hur länge en person kan anställas via allmän visstidsanställning, vikariat och säsongsanställning hos en och samma arbetsgivare. Detta innebär att människor arbetar år efter år hos samma arbetsgivare utan att lyckas kvalificera sig till en fast anställning.

 Idag är nära 700 000 svenskar visstidsanställda varav de flesta är kvinnor. Här i Västernorrlands län handlar det om drygt 17000 personer! Att inte ha fast anställning betyder bland annat svårigheter att flytta hemifrån, få en bostad och kunna skaffa familj. Visstidsanställda har sämre arbetsvillkor än andra. De arbetar oftare deltid än tillsvidareanställda. En tillsvidareanställd inom Kommunals organisationsområde arbetar 90 procent av en heltidstjänst. En visstidsanställda arbetar drygt 50 procent av en heltidstjänst. De har även lägre lön I Kommunals branscher har visstidsanställda i genomsnitt drygt 15 procent mindre i grundlön än tillsvidareanställda. Om hänsyn tas till att visstidsanställda i betydligt större utsträckning arbetar deltid är skillnaden i faktisk arbetsinkomst cirka 50 procent.

 Att fastna i visstidsanställningar är inte bara ett problem som bara berör unga människor som nyligen trätt in på arbetsmarknaden. Tvärtom är medelåldern bland de som har en visstidsanställning inom Kommunals avtalsområde 36 år.

 Även om normen på svensk arbetsmarknad ska vara fast anställning så behövs möjligheten att visstidsanställa. Problemet är att denna möjlighet missbrukas idag. TCO har visat att hela 65 000 svenskar har jobbat hos samma arbetsgivare i mer än fem år utan att ha fått fast tjänst.

 Dagens regler som infördes av regeringen 2007 är inte förenliga med EU-rätten. Den moderatledda regeringen befinner sig därför i en långdragen konflikt med EU-kommissionen. Sverige har nu på sig fram till den 22 juni att ändra den lagstiftningen. Annars hotar EU-kommissionen att dra oss inför domstol.

 För oss socialdemokrater är det självklart att svenska löntagare inte ska ha sämre skydd än andra. Om vi socialdemokrater vinner valet i höst kommer vi därför att ändra lagstiftningen. Har man jobbat i två år hos samma arbetsgivare under en femårsperiod då ska man få en fast anställning.

 

Kristina Nilsson (S)

Riksdagsledamot

 

 
Sidan uppdaterades senast: 2014-05-17 12:09