En värdig äldreomsorg?

 

Jag har ägnat nästan tjugo år av mitt liv till att arbeta inom vården, och då främst inom äldreomsorgen. Även under min tid på sjukhuset var det främst äldre jag vårdade, då det är i den åldern man oftast behöver vård. Det har hänt mycket under dessa 20 år och jag har med glädje sett att mycket blivit bättre och bättre. Därför är det med sorg i hjärtat jag följt den senaste tidens rapportering kring äldreomsorgen.

 I medierna beskriver de gamla själva, de anhöriga och personalen brister som absolut inte är acceptabla. Den positiva utvecklingen tycks ha stannat upp och istället verkar mycket försämras. När jag läser regeringens skrivelse ”Ett värdigt liv - äldrepolitisk översikt 2006-2014” känner jag mig beklämd. Det är en skrivelse som ska redogöra för riksdagen vilka huvuddragen i regeringens äldrepolitik är. Som första punkt anges att man lagt fast en nationell värdegrund genom en ny bestämmelse i socialtjänstlagen. De pengar som sköts till för detta motsvarar en undersköterska/kommun.

 Sedan lyfter man fram RUT-avdraget. Att många äldre inte har råd med dessa tjänster står det ingenting om. Vissa delar i skrivelsen är direkt felaktiga, som till exempel att äldre numera har rätt att själva välja när och hur de vill ha omsorg. Sanningen är att det fortfarande krävs ett myndighetsbeslut av en biståndshandläggare. Äldre kan i vissa fall välja utförare, men inte vad som ska göras i någon större utsträckning.

 Regeringen har satsat allt på att privatiseringar och valfrihetssystem ska förbättra kvaliteten i äldreomsorgen, samtidigt som dålig verksamhet ska slås ut. När det visat sig inte fungera står de uppenbarligen utan politik. Hela inriktningen på skrivelsen präglas av att man undviker allt som är känsligt och svårt och flyr till detaljer i ganska små frågor.

 Vi Socialdemokrater har tagit fram 10 områden som vi ser som särskilt viktiga att utveckla. Det handlar bl.a. om gemensam finansiering, kvalitetsplaner, bättre vård för de mest sjuka, ökat självbestämmande, bemanning och arbetsvillkor för personalen, äldrebostäder, god mat och nationella kvalitetslagar. Vi kommer gärna ut och berättar mera i detalj kring våra förslag.

 Det är uppenbart att regeringen prioriterat skattesänkningar och andra frågor högre än äldreomsorgen. I höst är det du som bestämmer vilket samhälle du vill ha. Jag hoppas att du väljer ett samhälle där vi värnar om våra äldre, och bestämmer oss för att tillsammans har vi råd med varandra, i alla livets skeenden. Det måste vara viktigare än ständigt sänkta skatter.

 

Kristina Nilsson (S)

Riksdagsledamot Västernorrland

Sidan uppdaterades senast: 2014-02-01 13:59