Bygg Sverige Starkt

Vi lever verkligen i en spännande tid. Förutsättningarna för oss förtroendevalda, oavsett nivå, är väldigt beroende av vår omvärld, och våra förutsättningar styrs väldigt mycket av ekonomin. Riksbanken har på senare tid sänkt repo-räntan vid två tillfällen. Vi är nu i ett läge med minusränta., där räntenivån är lägre än inflationstakten och det är i sig ett tecken på att den ekonomin är i ett allvarligt läge. Denna åtgärd tar Riksbanken till för att sänka växelkursen på svenska kronan och på så sätt stimulera export av svenska varor. Det är en ovanlig åtgärd som riksbanken tagit till. Ökad export brukar dock innebära fler i arbete, vilket är ett sätt att vända ekonomin. Samtidigt är vi i ett läge där bostadsbristen utgör ett hinder för fler i arbete. Bostadsbristen hindrar människor från att ta jobb, börja studera, flytta hemifrån eller flytta ihop och bilda familj. Särskild stor är bristen på hyresrätter.

 

Statsminister Stefan Löfven och finansminister Magdalena Andersson presenterade i förra veckan förslag för ökad nybyggnation i Sverige. Det är nödvändigt för att minska bostadsbristen och öka möjligheten för människor att ta arbeten eller studera.  Byggande i sig innebär också fler i arbete, inte minst i byggbranschen, som ingenjörer, snickare, VVS-tekniker, elektriker osv. I ett första steg innebär detta stimulanspaket (i storleksordningen 3,2 miljarder per år) bland annat 15 000 nya bostäder per år. Det innebär byggande av hyresrätter och studentbostäder där det idag råder bostadsbrist, förenklingar av regelverket för nybyggnation, stöd för nybyggnation av särskilda bostäder anpassade för äldre, samt stöd till energieffektivisering och upprustning av hyresrätter. Visst kommer några av oss att muttra över att ROT avdragen blir lite lägre, men om man tänker efter så är det väl en smartare investering att fler av oss får möjlighet att ha en egen bostad än att människor som jag ska få bidrag för att ännu en gång fixa mitt badrum eller byta kök? Många av oss villaägare som gillar ROT-avdraget har också barn i den åldern då de ska flytta hemifrån, och vi har sett hur svårt det är för dem. Nu är det dags att flytta fokus från ombyggnation till nybyggnation. Det behövs för att göra Sverige starkare.

 

I valet satte vi socialdemokrater ett mål på 250 000 nya bostäder mellan åren 2015-2020. Mycket tyder på att det kan behöva byggas ännu mer. Detta stimulanspaket är ett led i att möta denna efterfrågan. Genom byggande vill vi bygga Sverige starkt för framtiden!

 

Kristina Nilsson, riksdagsledamot (S)

Sidan uppdaterades senast: 2015-03-31 09:17