Ett bättre samhälle för alla!

Sverige har nu en överenskommelse mellan regeringspartierna och de fyra borgerliga partierna som skapar politisk stabilitet. Partierna har kommit överens om att Sverige fortsatt ska kunna styras, och att vår tillväxt och välfärd inte ska äventyras genom att en regering kan fällas två gånger om året. Det var bra att de borgerliga partierna slutligen slog sig ned vid förhandlingsbordet, trots hårt motstånd under hösten. Överenskommelsen innebär att regeringen kan regera vidare. Den innebär också att regeringen kommer att få igenom de sju budgetar som vi har framför oss fram till hösten 2018.

 

Det finns så mycket att ta tag i. Vi är många som har njutit av ledigheten under julhelgen. Men för 400 000 människor innebär julhelgen inte ledighet – bara fortsatt arbetslöshet. Många av dem saknar hopp och känsla av samhörighet. Många är unga och har inte ens fått möjlighet visa vad de går för. En hel generation barn går i en skola där resultaten rasar, där ojämlikheten ökar och där jakten på vinst till aktieägarna står i fokus. Sverige är också det OECD-land där de ekonomiska klyftorna växer mest.

 

Vi vill utveckla Sverige till ett bättre land att leva i. Till ett modernt Sverige, som håller ihop och där jämlikheten inte tillhör vårt förflutna, utan vår framtid. Fyra områden står i fokus den kommande mandatperioden:

 

 Vårt mål är EUs lägsta arbetslöshet. Med satsningar i infrastruktur, bostäder och klimatomställning moderniserar vi Sverige och skapar samtidigt jobb.

 

 Vi ska vända utvecklingen i skolan. Svensk skola ska återigen bli en ledstjärna med höga resultat och där varje barn ges samma möjlighet att lyckas. Genom investeringar i mindre barngrupper i förskolan, mindre klasser i lågstadiet, mer resurser till de skolor som har tuffast förutsättningar, fler speciallärare och specialpedagoger och högre löner för lärarna ska vi vända utvecklingen.

 

 Vi ska lämna över jorden till våra barn och barnbarn och det ska vara en säker plats att leva på. Det kräver av oss att vi tar ansvar för att stoppa klimatförändringarna. Genom stora investeringar i klimatomställning kommer vi att kunna ta vårt ansvar.

 

Som gammal, sjuk eller nybliven förälder ska välfärden finnas där för dig. Genom investeringar i äldreomsorgen, sjukvården och en upprustning av våra gemensamma trygghetsförsäkringar ska välfärden gå att lita på igen. Och pension ska beskattas som lön. Vi vet att när välfärden brister så är det oftast kvinnor som får bära ett tyngre lass, såväl hemma som på jobbet. Investeringar i välfärden är därför också investeringar för jämställdhet.

 

Det finns tydliga politiska skillnader i svensk politik. När de borgerliga partierna vill genomföra ytterligare stora skattesänkningar och försvarar att skattepengar går till vinster, så är regeringens inriktning en annan. Vi ska investera i vårt gemensamma och tillsammans bygga ett bättre samhälle för alla.

 

Kristina Nilsson (S)

Riksdagsledamot

Sidan uppdaterades senast: 2015-01-09 11:29