Skogen har potential till ännu fler och hållbara jobb

Skogen har potential till ännu fler och hållbara jobb

 

I dag (16 mars) besöker vi Sekab, SP Processum och Domsjö fabriker här i Örnsköldsvik. Det ska bli intressant att ta del av alla nya produkter som vi kan skapa med skogslig råvara som bas.

Sveriges yta är till cirka 70 procent täckt av skog och skogsindustrin är oerhört viktig för Västernorrlands län och Sverige. Redan i dag har vår skogsindustri ett exportvärde runt 120 miljarder kronor per år. Vårt land är därmed världens tredje största exportör sammanlagt av papper, massa och sågade trävaror.

Skogsnäringen är en av Sveriges viktigaste basnäringar och skapar direkt jobb åt cirka 60000 personer, tillsammans med sina underleverantörer bidrar den till uppemot 200000 arbetstillfällen. Det finns stor potential för ännu fler jobb kopplade till vår förnybara råvara. Skogen är en mycket viktig grund för det hållbara och biobaserade samhället och biomassan är en förnybar resurs med stor potential att ersätta fossila råvaror vad gäller energi och andra produkter.

Forskningsmässigt har vi kommit långt när det gäller att utveckla nya typer av produkter ur skogen – men det krävs mer än så för att omvandla kunskapen till kommersiellt gångbara produkter genom lönsamma tillverkningsprocesser.

Produkter från svensk skogsråvara kan användas till väldigt mycket och det finns många bra typexempel, som textilproduktion i pappersmaskiner och papper med antibakteriella ytor. Det utvecklas också helt nya innovativa kemikalier och energiprodukter baserade på skogsråvara, till exempel syntetisk diesel och biobränsle för flyget. På samma sätt finns potential att utveckla nya material baserade på förnybar råvara för materialintensiva produkter, till exempel biobaserade plaster, kompositer och kolfiber. Även inom traditionella produktområden som trävaror finns stor utvecklingspotential.

Regeringen bedriver en hållbar skogspolitik där förbättringar ständigt sker och arbetar nu långsiktigt med att ta fram Sveriges första nationella skogsprogram genom tiderna. Visionen för programmet är: Skogen – det gröna guldet – ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi.

Tillsammans med andra politikområden, företrädare för skogens intressenter och intresseorganisationer arbetar regeringen med strategiskt viktiga frågor i skogens hela värdekedja. I arbetet ingår bland annat att stärka exporten av produkter ur skogen. Vi ser också möjligheterna för Sverige att bidra internationellt både med tekniskt kunnande och till en ökad export. Fler företag kan exportera högkvalitativa produkter från skogen och skogen kan skapa fler jobb på landsbygden.

Det gröna guldet är väldigt viktigt för Västernorrlands län och Sverige. Vi ser med spänning och intresse fram emot dagens besök.

 
                                

Sven-Erik Bucht (S)                                        Glenn Nordlund (S)

Landsbygdsminister                                        Kommunalråd Örnsköldsvik

Sidan uppdaterades senast: 2016-03-18 09:51