Tankar efter ett sjukhusbesök.

Riksdagsledamoten Kristina Nilssons krönika v.36

 

Förra veckan fick jag möjlighet att, tillsammans med våra landstingspolitiker, besöka några verksamheter vid Örnsköldsviks sjukhus. Vi fick ta del av hur man arbetat vid vårdcentralen Ankaret med infektionssjuksköterska och sjukgymnast som första vårdkontakt för de patienter där det upplägget passade bäst. Vi fick också se ambulansintag, akutmottagning, dagvård och avslutningsvis en information om det nyinrättade diagnostiskt centrum.

Då jag följt vårdfrågorna sedan jag blev färdig sjuksköterska 1989, måste jag säga att det har skett en fantastisk utveckling inom vården. Idag kan vi bota och behandla så oändligt mycket mer än vad vi kunde då. Vården har blivit både effektivare och snabbare. Jag har i min närhet flera personer, som varit patienter på olika enheter, som samstämmigt vittnar om den fantastiska vård de fått.

Samtidigt finns ett stort missnöje bland befolkningen. Jag läser att det ska genomföras en stor, nationell manifestation på söndag (läs igår) som kallas ”Slut på rean -En annan vård är möjlig”. I uppropet skriver man att vården de senaste decennierna tagit efter marknadsfilosofiska ekonomiska styrsystem och lånat produktionsstyrning från industrin, vilket lett till en fragmentiserad vård med en arbetsmiljö som inte längre är acceptabel.

Då jag tänker på allt det positiva jag sett under vårt korta besök kan jag bara konstatera att det som blivit så bra, har blivit det tack vara en kunnig och engagerad personal. Det har funnits ett gott ledarskap nära, som stöttat och uppmuntrat. Personalen har gjorts delaktiga, och haft inflytande, vid ombyggnationer och förändringar. Man trivs helt enkelt på jobbet!

Därför är det ytterst allvarligt när allt fler signalerar om rekryteringsproblem och att anställda väljer att sluta. Hyrsystem där läkare och sjuksköterskor kommer in tillfälligt kan aldrig bidra till den goda utveckling vi sett exempel på. Dessutom är det dyrt. Nya tjänster som inrättas, i vissa landsting och regioner, handlar oftare om chefstjänster och administration, sällan om mer folk ”på golvet”.

Nu är det dags att vi politiker, på alla nivåer, tar tag i detta på allvar!  Mer resurser behövs, och regeringens välfärdsmiljarder är en bra början. Arbetet som kallas ”låt proffsen vara proffs” måste utvecklas och fortsätta. Vi måste bli bättre på att styra så att goda exempel som finns blir verklighet på fler enheter än där de startats, och framförallt: Vi måste se till att personalen får en arbetsmiljö som gör att de kan och vill fortsätta arbeta och bidra till verksamheternas utveckling. Det här måste vi göra tillsammans, vårdgivare, personal, patientföreträdare och politik. Och det viktigaste av allt, vi måste bli bättre på att utgå från patientens/medborgarens behov, och sluta värna system, struktur och organisation.

 

Kristina Nilsson (S)

Riksdagsledamot Västernorrland

Sidan uppdaterades senast: 2016-09-05 09:11