Anna Belle och Gunnar svarar Liberalerna

S & V: Viktigt att den demokratiska processen genomförs

Svar till Liberalerna Örnsköldsvik,  Ordet fritt 2 februari.

Vi kan konstatera att det är bra att även Liberalerna vill vara med i diskussionen om framtidens omsorgsboenden. Däremot vänder vi oss mot beskrivningen att S (eller V) tagit ställning för att avveckla eller lägga något äldreboende i malpåse.

Det tjänstemannaförslag som nu är lagt kommer att kompletteras med en risk- och konsekvensanalys som omsorgsnämnden kommer att få del av på sitt februarisammanträde. Möten hålls för närvarande i de kommundelar som berörs av förslagen, där tjänstemän och politiker deltar och lyssnar in lokalbefolkningens synpunkter.

Vi inom majoriteten S+V anser att det är mycket viktigt att denna process ska genomföras innan vi tar ställning till förslagen. Med detta vill vi också poängtera att vi heller inte på något sätt avfört alternativa användningsområden av de boenden som eventuellt kan komma att avvecklas.

I ett läge där de befintliga lokalerna skulle kunna användas till exempelvis trygghetsboende, eller annan verksamhet som tillför ett mervärde för bygden, kommer vi att seriöst pröva sådana alternativa lösningar.

Om Liberalerna tagit del av de underlag som tjänstemännen tagit fram så bör det också vara bekant att kommunen inte heller har någon avsikt att minska antalet platser på våra kommunala boenden eller att det pågår någon medveten centralisering av boendeplatserna. Anledningen till att dessa boenden föreslås läggas ned grundar sig enbart på att de inte bedöms uppfylla de krav som ställs på just vård- och omsorgsboenden.

För oss inom majoriteten i omsorgsnämnden är vårt huvuduppdrag att se till att våra äldre har en bra boendestandard, att personalen har en god arbetsmiljö samtidigt som vi säkerställer att vi har tillräckligt med platser för de behov som finns i framtiden.

Anna Belle Strömberg (S)

Ordf. omsorgsnämnden

Gunnar Eklöf (V)

Vice ordf. omsorgsnämnden

Sidan uppdaterades senast: 2016-02-08 16:07