Ingen ska misslyckas!

- Replik till Alliansens insändare angående nya resursfördelningssystemet.

I Örnsköldsviks skolor ska alla elever ges möjlighet att lyckas utifrån sina egna unika förutsättningar.

Det är skolans uppgift att ge alla elever den ledning och stimulans de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling, för att utifrån sina egna förutsättningar kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Vi vill ha ett system som inte syftar till att peka ut elever som misslyckats i skolan. Det system som tidigare använts är både förlegat och ej likvärdigt. Vi vill att organisationen runt eleven snabbt ska kunna anpassas så att hen kan få stöd i den egna klassen främst av den egna läraren, så långt det är möjligt. Det kommer alltid att behövas speciallösningar för ett fåtal elever där man inte alltid är med den egna klassen. Beredskap för detta kommer att finnas inom den kommunala skolan. Något annat kommer vi aldrig acceptera!

Vi i majoriteten anser att det nya sättet att fördela de ekonomiska resurserna innebär:

  • högre tilldelning till varje enskild elev, utifrån behov och socioekonomisk fördelning
  • att våra rektorers och lärares möjligheter att i större utsträckning än tidigare anpassa undervisningen för alla våra elever styrks, oavsett förutsättningar och skolplacering.

Vi i Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Bildningsnämnden har fullt förtroende för vår förvaltning och alla ni som gör ett fantastiskt arbete kring våra barn och elever ute i kommunens skolor.

Vi önskar er alla inom skolan en riktigt skönt och vilsam Jul och ett riktigt Gott Nytt År! Det är ni värda!

 

Majoriteten i Bildningsnämnden, genom

Birgith Olsson Johansson (S)

Göran Wåhlstedth (V)

 

Sidan uppdaterades senast: 2016-01-07 10:38