Mera makt till skolorna

Efter att ha läst Alliansens replik på Vänsterpartiet och Socialdemokraternas insändare om en skola i Örnsköldsvik där ingen ska misslyckas, blir man lite fundersam.

Det förslag som ligger om ett nytt resursfördelningssystem, innebär att man får en STÖRRE påse pengar ute på skolorna, som man själv får bestämma över hur de ska fördelas. Tidigare bestämdes delar av detta centralt inom förvaltningen. Vi anser det är bättre att besluten ligger närmare de som jobbar med våra barn och ungdomar. Alltså en decentralisering av medel och därmed också makt.

 Tidigare har felaktigt och orättvist, dubbla bidrag till barn i behov av särskilt stöd, betalats ut till de fristående skolorna i kommunen. Detta rättas nu också till så att ALLA barn i kommunen som är i behov, får del av de gemensamma pengarna. Solidaritet!

Det som vi skulle vilja ha svar på är vart ni i Alliansen ska ta de 10 miljoner som ni säger att ni vill satsa extra, samt ytterligare ett antal miljoner till förstelärare, som ni också antytt.

Vi ställer gärna upp på extra satsningar på skolan, bara de är finansierade. Är det månne en skattehöjning ni förordar som är vikt för skolan?

 

Birgith Olsson Johansson (Ordförande Bildningsnämnden)

Göran Wåhlstedth (Vice ordförande Bildningsnämnden)

Sidan uppdaterades senast: 2016-02-02 10:23