S + V = en bättre skola

S+V = en bättre skola

Vi i majoriteten fortsätter att satsa på skolan i Örnsköldsvik. Under 2016 så får skolan betydligt mer pengar. Bildningsnämnden budget tillförs 10 miljoner mer i skattemedel i grunden, utöver detta tillkommer ytterligare 18,9 miljoner som fördelats ut av kommunfullmäktige av de extra statsbidrag till kommunerna som riksdagen beslutade om i slutet av förra året.

Nu gör vi en lokalsatsning som innebär att i ett första steg flytta Vuxenutbildningens verksamhet till Arken. Vi utreder samtidigt vidare vad deras tidigare lokaler uppe vid Parkområdet kan användas till, för vi vet ATT de kommer att behövas. För de ökade kostnader som detta innebär för Bildningsförvaltningen så beslutade Bildningsnämnden att äska medel från kommunfullmäktige så att kostnadsökningen inte ska drabba den övriga verksamheten inom skola och förskola.

Som styrande majoritet är vi alltid beredda att ta ansvar för skolan oavsett vilka utmaningar som möter oss. Vi har under åren sett det som en styrka att verka för en samsyn mellan partierna i skolfrågorna för Örnsköldsviks skolas bästa. Tyvärr, utifrån Alliansens agerande på den senaste nämnden att inte ta ställning i budgetfrågan, verkar de inte arbeta efter samma agenda.

Vi har ett angenämt problem att skolan i Örnsköldsvik växer så det knakar, men det gör att vi också kommer att behöva omfördela vissa av våra tilldelade pengar. Det beslut som nämnden tog i februari innebär en åtstramning för framförallt gymnasieskolan och vuxenskolan men även Kulturskolan. Även en neddragning på administrationen samt införande av en enhetstaxa på förskolan ingår i beslutet. De här effektiviseringarna gör det möjligt för oss att under 2016 prioritera satsningar på att alla våra högstadieelever under året kommer få IT-verktyg i form av datorer eller läsplattor men även till de undervisande lärarna. Det innebär också att vi gör en kompetenshöjning av högstadielärarna. Vi har satt upp ett högt politiskt mål att Örnsköldsvik ska vara en av Sveriges bästa skolkommuner 2020, den ambitionen och det målet kommer vi inom S+V inte vika ifrån.

Birgith Olsson Johansson (Ordförande Bildningsnämnden)

Göran Wåhlstedth (Vice ordförande Bildningsnämnden)

Sidan uppdaterades senast: 2016-02-10 16:28