Ett öppnare Örnsköldsvik - För alla!

Under denna vecka pågår Regnbågsveckan i Örnsköldsvik. En vecka där öppenhet och tolerans står i fokus.

För oss socialdemokrater är alla människors lika värde grundläggande. Vi vill forma ett solidariskt samhälle där alla människor är lika värda, oavsett vem man är. För att nå dit krävs att vi alla arbetar mot målet att ingen människa ska behöva känna sig hindrad på grund av det kön de identifierar sig med.

Vi tycker att arbetsgivare ska vara skyldiga att aktivt förhindra diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Vi vill att skolans arbete ska präglas av kunskaper kring hbtq-frågor och att skolhälsan arbetar förebyggande för att minska den psykiska ohälsan bland hbtq-elever.

Kommunen ska ansvara bland annat för att utbilda politiker och tjänstemän i hbtq-frågor samt se över gällande styrdokument. Inom idrotten behöver vi arbeta för att öka medvetenheten och få till stånd en attitydförändring.

Staten, föreningslivet och intresseorganisationer behöver gemensamt jobba för att öka öppenheten. På område efter område finns viktiga frågor som måste lyftas. Förlegade strukturer och attityder behöver utmanas och förändras.

Örnsköldsvik hamnar i år på plats 46 i RFSLs ranking av Sveriges kommuner. Placeringen är en förbättring från tidigare men självklart ska vi nå längre. Ett rimligt mål för denna mandatperiod är att vi placerar oss bland de bästa kommunerna i Sverige.

Vi har inte råd att ha ett samhälle där inte alla känner lust och glädje inför framtiden – genom tolerans och öppenhet bygger vi en ännu attraktivare kommun. Låt oss tillsammans arbeta för att Örnsköldsvik blir en öppnare kommun. För alla!

 

     

Per Nylén (S)                                   Anna Sundberg (S)

Sidan uppdaterades senast: 2014-10-01 11:59