Svar till Centern!

Anna-Britta Åkerlind och Centern har länge drivit linjen att kommunen har dålig ekonomi. Nu kan hon inte längre säga det för äntligen har hon förstått att den är bra.+ 75 Mkr 2013 och nu visar prognosen + 59 Mkr i år. Alla bolag går bra och visar  plusresultat och på två år har 1Mdr amorterats av. Stora satsningar har gjorts och görs på välfärden. Ny skola i Bredbyn, nya förskolor i centrum och nytt vård- och omsorgsboende ska byggas utan att låna en enda krona!

 

Sekab är ett företag som i dag går bra och arbetet med att hitta nya ägare pågår för fullt. Att då påskina att Sekab och därmed också Övik Energi inte är rätt värderade skadar mer än vad ni förstår.

Att Centern väljer att fortsätta att i politiskt syfte misskreditera ett bolag, som är delägt (inte majoritetsägt som ni påstår) av kommunens energibolag gör att man tar sig för pannan. Årligen görs nedskrivningstest och värderingar av flera av varandra oberoende revisorer. Dessa tester har visat att det inte finns något nedskrivningsbehov. Bedömningar som sedan styrelserna i energibolagen i Skellefteå, Örnsköldsvik och Umeå ställt sig bakom. I dessa styrelser sitter också företrädare för alliansens partier. I Övik Energi har t.ex. Lars Näslund (M) skrivit under på detta.

 

När jag läste er insändare upprördes jag nog allra mest över att ni fortsätter att kränka kommunens kvalificerade och självständiga medarbetare och att ni gör det i politiska syften!

 

Anna-Britta (C), politiker som väljer att vara oförskämd mot anställda, dumförklara väljare och offra stora värden i företag som delägs av kommunen inger inget större förtroende! Alternativet är att ta ansvar.   Det är det valet står mellan, både för de politiska partierna och för väljarna.

 


 

Elvy Söderström (S)

 

.

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-09-13 15:54