Alliansens budget hämmar Örnsköldsvik

 

Två månader har nu gått sedan regeringen och oppositionen enades kring spelreglerna för hur Sverige skall styras under mandatperioden, efter att Alliansens budget för 2015 röstades igenom i riksdagen den 3 december.

Det är bra att regeringen med statsminister Stefan Löfven kan sitta kvar och leda en regering som tar Sveriges framtida utmaningar på allvar. Icke desto mindre är det nu Allianspartiernas budget som gäller för 2015. Detta faktum påverkar i hög grad kommunens möjligheter och förutsättningar att satsa på en utvecklad välfärd för våra innevånare under 2015.

 Efter valet i september gav väljarna Socialdemokraterna tillsammans med (V) fortsatt förtroende att leda vår kommun den kommande mandatperioden. När vi Socialdemokrater inför valet ville genomföra stora satsningar inom bl.a. förskolan, skolan och äldreomsorgen så ingick också där ett tillskott från staten. Våra utlovade satsningar riskerar att krympa till den nivå som kommunen själv garanterat, medan de tillskott som vi räknat med från statligt håll tunnas ut och fördröjs.  Det är flera prioriterade områden som vi socialdemokrater vill förstärka. För våra barn och elever handlar det bl.a. om att öka personaltätheten i våra förskolor och skolor, satsning på läromedel och IT samt en satsning på SFI (Svenska För Invandrare). Vi har också en vilja att förbättra inne- och utemiljöerna i våra skollokaler men också här påverkas vi negativt av att Alliansens budget antogs.

 Även vår äldreomsorg påverkas negativt. Vi vet att personalen många gånger drar ett tungt lass. Omsorgen går miste om en särskild satsning på två miljarder kronor för att öka bemanningen när Alliansens budget röstades igenom. Med regeringens budgetförslag hade Örnsköldsviks kommuns möjligheter att anställa fler personer varit större och på så vis ge våra välfärdsarbetare möjlighet att lägga mer tid på varje äldre.

 Ytterligare minst 15 Mkr hade varit garanterade att gå till skola och omsorg med en S+MP budget. Tyvärr vet vi idag inte något säkert om eller hur dessa så väl önskvärda statliga tillskott kommer att bli verklighet eller ej under 2015. Det vi dock med säkerhet kan säga är att de vallöften som Örnsköldsviks socialdemokrater gav inför valet står fast. Vi tar vårt ansvar och kommer att fortsätta arbetet med att bygga ett ännu bättre Örnsköldsvik för alla!

 

Per Nylén, kommunstyrelsens vice ordförande (S)

Birgith Olsson Johansson, ordförande i Bildningsnämnden (S)

Anna Belle Strömberg, ordförande i Omsorgsnämnden (S)

Sidan uppdaterades senast: 2015-03-03 11:09