Äras den som äras bör

Svar på alliansens insändare 2/5

I en insändare 2/5 gör företrädare för Alliansen i Örnsköldsvik ett stort nummer av vilka positiva effekter den tidigare alliansregerings politik skulle ha haft för Örnsköldsvik.  Alliansen ägnar en stor del av sitt inlägg till ett tyckande utifrån det ideologiska mantrat att sänkta skatter är lösningen på samhällets alla utmaningar. Kring detta torde vi krasst kunna konstatera att den politiken misslyckats på det nationella planet vad gäller avsikten att skapa fler jobb och därmed större skatteintäkter. Samma tes går igen lokalt: att det finns ett samband mellan sänkta skatter och ökade intäkter för Örnsköldsviks kommun.

 Anna Britta Åkerlind tillsammans med övriga allianspolitiker vill bevisa detta genom att beskriva att skatteintäkterna ökat med 512 mkr från 2006 till 2014, och tycker att det är rimligt att vi ska tacka högerregeringen för att Örnsköldsvik har ”mer pengar än någonsin”.

 Att skatteintäkterna ökar med den nivå som beskrivs är inte något som kan betraktas som exceptionellt bra, utan jag kan bara konstatera att under perioden 1999-2006 med socialdemokratisk regering ökade skatteintäkterna i kommunen med 580 mkr.

 Man har dessutom antagit att lönekostnadsökningen bara varit 1 % per år, när de i själva verket ligger runt 3 % i genomsnitt.  Effekten av lönekostnadsökningarna i kommunen från 2006 och framåt motsvarar en ökning på sammanlagt 27 %, som då tar bort en stor del av den skatteintäktsökning som alliansen för fram. Ökade löner för våra anställda höjer ju också kommunens egna skatteintäkter!

 Ökningar i skatteintäkter i nivåer med såväl perioden 1999-2006 som 2006-2014 behöver kommunen, inte minst för att kunna möta ökade behov inom flera av våra verksamheter men även för att ge rimliga löneökningar till våra medarbetare.  Kommunens goda resultat under senare år har vi främst kompetenta och engagerade medarbetare samt kloka politiska beslut att tacka för. Av den anledningen ser jag inga skäl till varför vi skulle tacka den förra alliansregeringen!

 

Glenn Nordlund (S)

Sidan uppdaterades senast: 2015-05-13 11:22