Åter starkt resultat för Örnsköldsvik

 

Under den  lokala valrörelsen förra året fokuserade Allianspartierna sig främst på att framställa Örnsköldsvik som en kommun med dålig ekonomi. Vi Socialdemokrater försökte i debatter och diskussioner balansera detta med en bild som visade att det inte såg fullt så illa ut som företrädare för den politiska oppositionen ville göra gällande. På kommunfullmäktiges möte 27 april kommer Örnsköldsviks kommuns bokslut för 2014 kommer att avhandlas. Det visar på ett resultat på +83 Mkr, vilket är 41 Mkr över det budgeterade resultatet. För oss i den styrande majoriteten är det ett glädjande besked liksom för alla kommuninnevånare.  Alla som bidragit till detta kan känna sig stolta och vi riktar ett stort tack till alla medarbetare i vår kommun för deras insatser under det gångna året.

33 Mkr av resultatet 2014 är realisationsvinster bl.a. genom försäljningen av Sundhem och gamla brandstationen, men samtidigt kunde kommunen också avsätta sammanlagt 15 Mkr till tre angelägna projekt i Björna, Köpmanholmen och Bredbyn. Satsningar som betyder mycket för kulturen och fritiden i vår kommun men som också bidrar till framtidstro och utveckling.

Under de senaste två mandatperioderna har kommunens verksamhet uppvisat ett sammanlagt resultat på + 421 Mkr. Vi kan konstatera att ekonomin står på en stabil grund när kommunkoncernen också de tre senaste åren amorterat av över 1 miljard kronor av sina lån. Kommunkoncernens lån är nu nere på ca 3,5 miljarder kronor och samtidigt tillgångar som vida överstiger skulderna.

Örnsköldsvik är bland de femton norrländska kommunerna med lägst kommunalskatt. I tider där många kommuner tvingas hantera stora underskott och nedskärningar i sina budgetar har Örnsköldsvik, trots lågkonjunktur med mera, inte behövt minska sina åtaganden under den senaste mandatperioden.

En balanserad och god ekonomi för kommunen är också en garant för de satsningar som vi socialdemokrater vill göra för att värna och utveckla välfärden för våra kommuninnevånare.  Det finns också ett flertal utmaningar som vi har framför oss exempelvis när det gäller förbättring och upprustning av kommunens fastigheter och lokaler samt personaltäthet och bemanning inom förskola och omsorg. Men vi har viljan och ambitionen att ta oss an uppgiften, vilket också blir tydligt i den budget vi tillsammans med (V) lagt för 2015.

Vi Socialdemokrater står för en långsiktig och stabil politik för Örnsköldsvik och vi är en kommun med goda förutsättningar att leverera bra välfärd och god service för våra medborgare.

 

 

Glenn Nordlund (S)

Sidan uppdaterades senast: 2015-04-28 09:22