Det finns ideologiska skillnader...

Det finns de som inte tycker att det spelar någon roll vilket parti man röstar på.

Vi socialdemokrater och vänsterpartister hävdar att det gör skillnad på vad man röstar, inte minst om man tittar på den budget som antogs i kommunfullmäktige för Örnsköldsvik den 15/6, och regeringens vårproposition som röstades igenom i riksdagen dagen därpå.

Vi ifrån (S) och (V) kommer att tillföra 10 miljoner kronor till omsorgsnämnden, jämfört med de 5 miljoner kronor Alliansen vill satsa. Alliansen påstår att verksamheten kommer att bli billigare om LOV införs. Flera studier och erfarenheter från kommuner som infört LOV visar på att det kostnaderna är desamma eller att de till och med ökat för kommunen.

Vi inom (S) och (V) vill, istället för LOV, satsa på mer personal i äldreomsorgen. Vi vill även satsa på fler heltider inom kommunen. Detta är ett steg i att göra Örnsköldsviks kommun till en mer jämställd arbetsgivare.

I kommunfullmäktige den 15/6 fick vi också klara besked av Alliansen att de inte längre står bakom vår vilja att erbjuda heltider för våra anställda. Vi ser att behovet av ett nytt LSS-gruppboende är stort, men också här kan vi konstatera att alliansen inte avsätter några pengar för detta i sin budget.

Även på riksplanet gör det skillnad var du lägger din röst. För första gången på nästan nio år gick en vänsterinriktad budget igenom i riksdagen. Det innebär bl.a. att regeringen satsar 1 miljard kronor på äldreomsorgen. För Örnsköldsvik innebär det ett tillskott på 5,7 miljoner kronor, som vi använder för att öka bemanningen i bland annat hemtjänsten, samt även till att införa en utredningshemtjänst. Utredningshemtjänst innebär att hemtjänstpersonal är hemma hos brukaren dygnet runt för att utreda vilka, och hur mycket, insatser brukaren behöver ha.

Vi ifrån (S) och (V) är väl medveten om att det är tufft i våra verksamheter, men vi arbetar oförtrutet vidare för att det ska bli bättre både för personalen och brukarna. Våra ambitioner är höga och vårt mål är en välfungerande äldreomsorg för våra kommuninnevånare.

 

(S) och (V) gruppen i omsorgsnämnden

Sidan uppdaterades senast: 2015-06-24 14:55