Glenn och Eva svarar SD insändare

Glenn Nordlund och Eva Bergström Selling svarar på den insändare som publicerades i ÖA den 7/11:

 

Vi befinner oss i en flyktingsituation då miljontals människor tvingas fly från krig och terror och nu kan vi se att antalet asylsökande når historiska nivåer. Runt om i vårt land och även här i Örnsköldsvik ställer många upp och gör ett enastående arbete, i en ansträngd situation, för att ta emot medmänniskor som söker asyl. Det sker bl.a. genom personal inom skolan och socialtjänsten men också via alla frivilliga insatser.

Enligt SD i Örnsköldsvik så är 9 av 10 av de som beviljats uppehållstillstånd ekonomiska migranter som endast söker ett bättre liv i Sverige. För oss är det självklart att det finns betydligt allvarligare motiv till att man sätter sig själv och sina barn i bräckliga farkoster på Medelhavet med risk för sina liv än att man ska få en lite bättre ekonomisk situation.

Vad SD heller inte nämner är att även den som inte är flykting enligt FN:s flyktingkonvention kan ha rätt till uppehållstillstånd som skyddsbehövande vilket prövas i asylprocessen. Det är människor som löper risk att straffas med döden, löper risk att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling/bestraffning eller som löper allvarlig risk att skadas på grund av väpnad konflikt.

Retoriken känns igen i det att SD ser minskad invandring som svar på alla utmaningar och att man ställer samhällets svaga grupper mot varandra. För oss i Örnsköldsvik är invandring och inflyttning förutsättningar för att bibehålla och öka vår befolkning. Ska vi klara kompetensförsörjningen inom en mängd olika yrken behöver vi bli fler. Alla människors lika värde är den grundläggande utgångspunkten för allt vårt politiska engagemang.  Vi sätter mångfald före enfald.

 

Glenn Nordlund (S)                                                                          

Kommunstyrelsens ordförande    

Eva Bergström Selling (S)

Humanistiska nämndens ordförande

 

Sidan uppdaterades senast: 2015-11-09 15:46